top of page

ÖRGÜT GELİŞİMİ UYGULAMALARI

Takım Koçluğu

Örgütsel gelişimin; iklim analizi, durum tespiti, değişimin vizyonu, dönüşüm yol haritası tasarımı ve hedef kültüre uyum aşamalarının tamamında değişimin aracı olarak Takım Koçluğu'nu kullanıyoruz.  

Deneyimli, uzman danışmanlar tarafından uygulanması ile dönüşüm sürecinde fark yaratıyoruz.

Değişimin Tasarımı

İş stratejilerini destekleyebilen örgütsel kültür  dönüşümüne yönelik program tasarımını yapıyoruz. 

 

Program tasarımını müşteri  

beklentisine göre; kültür analizinden, dönüşüm modeli önerisine,  değişim yol haritası kurgusundan hedef kültürün

tüm organizasyona hızlı ve etkili bir şekilde adapte edilmesine kadar tüm adımlarını uçtan uca sizinle beraber hazırlıyoruz.

Uygulama Desteği

Kurum kültürünüzle uyumlu en uygun yaygınlaştırma  desteği yaklaşımını önerip, tüm değişim süreci boyunca beraber uygulama kontrolünü ve kalıcı kültür takibini gerçekleştiriyoruz. 

 

Böylelikle,  değişim programlarınızın hızlı bir şekilde yaygınlaştırması sağlanırken, anahtar mesajlar, vizyon ve kültürel beceriler örgütün bünyesinde yerleşiyor.

Yöndeşlik Çalıştayı

Üst yönetimin ve yönetici ekiplerinin stratejik odakları, 

örgütsel öncelikleri, kılavuz ilkeleri, kültürel kodları gibi konularda yöndeşlik çalışma 

toplantılarının moderasyonun yürütüyoruz. 

 

Yönetim kademesinde uyumu ve kültür birliğini güçlendirici,  her seviyede karşılığı olan eylem planlarının ortaya konmasına katkı sağlıyoruz.

bottom of page