top of page

İŞ FELSEFEMİZ

Bütünsel gelişimin gerekliliğine ve sürekliliğine inanıyoruz. Güncel olmanın, geçmişi bilmenin ve geleceği hayal etmenin bütünsel gelişim sürecindeki öneminin farkındayız. Bu bakış açısıyla iş dünyasını ve insanın yaşamını "ONE Consulting" yaklaşımı ve One Life"/"Tek Yaşam“ felsefemizin dengesinde anlamaya, yapılandırmaya odaklanıyor ve yürüttüğümüz projelerde de bu genel ilkeyi referans alıyoruz. 

Profesyonel ve kişisel yaşamda biriktirilen bilgi, düşünce, tecrübe ve duyguların olgunlaştırdığı bireylerin potansiyellerini ortaya koymalarını sağlamayı amaçlıyoruz. Her türlü örgütlenmelerin katkı sağlama gayretinde işbirliği üreten güçlü takımlar oluşturmalarına destek oluyoruz. Hayata anlam katabilen dengeli ve akıllı kurum ve markalar için çözümler üretiyor, üretilen çözümlerin hayata geçmesinde ve örgüt/şirket kültürünün parçası olmasında görev alıyoruz. Sonuç olarak, insanın 'olumlu' yaşamına ve insanın kurduğu sistemlerin 'üretken' amacına katkıda bulunmayı misyonumuz kabul ediyoruz. 

İLKELERİMİZ

  • Bilmekten önce öğrenmeye ve meraka inanırız.

  • İnsanın potansiyeline ve özünde iyi olduğuna güveniriz.

  • Her bireyin yol gösterici yönlerini keşfetmesine destek oluruz.

  • Doğru çözüm için müşterilerimizle birlikte çalışırız.

  • Müşterinin faydasına olanı çalışırız ve söyleriz. 

  • İş, hizmet ve davranış kalitesini detaylarda ararız. 

  • Müşteri beklentilerini de  ihtiyaçlarını da anlamaya odaklarınız.

  • Hayatın gerçeklerine uyumlu, dengeli çözümler getiririz.

  • Tanımlı hedeflerin ve planlı eylemlerin performansına inanırız.

  • Birey, takım ve kurum kültürünün ancak işbirliği ile zengileşebildiğini ve güçlenebildiğini sürekli anlatırız. 

bottom of page