top of page

FAALİYET ALANLARIMIZ

EHS Danışmanlık ve "ONE Consulting" markası ile  Türkiye'nin her ölçekten işletmelerini; istikrarlı büyüme, karlılık, markalaşma ve toplumsal anlam yaratma ilkesiyle çalışan başarılı kurumlara dönüşme sürecinde desteklemek için varız. Bu amaç doğrultusunda kurum değerlerini, şirket yönetim yetkinliklerini, liderlik kültürünü, işletme fonksiyonlarını ve insan kaynağı becerilerini geliştirmek gayretiyle düşünüyor, proje geliştiriyor, uygulama desteğini planlıyoruz. 

 • "ONE Consulting" markası ve "One Life" felsefesiyle; Organizasyon (Örgüt) ve Grup (Topluluk) dinamikleri üzerine kavramsal incelemeler yapıyor, literatürü tarıyoruz. Örgüt (şirket/kurum), birim (departman/takım) ve birey (yönetici/çalışan) seviyesinde,  profesyonel ve özel hayatı dikkate alan ve bireysel ve örgütsel gelişimi destekleyen yaklaşımlar geliştiriyor, söylemler tarif ediyor ve süreçler tasarlıyoruz.

  • "Örgütlenme Kültürü" ve "İş Süreçleri" üzerine Sosyoloji ve Kültür Çalışmaları
  • Öğrenme Programları Modelleme ve Eğitim Süreci Uygulama Tasarımı     

  • "One-Life" Felsefesi'ni temel alan Kişisel Gelişim Arayışı Çalışmaları   

 • "EHS Danışmanlık" olarak; Kurumlar  için; “Liderlik”, "Yönetim Kültürü"“Yönetim Sistemi“, ”Performans Gelişimi“, ve “Markalaşmış Hizmet" alanlarında yönetici kademesi ve çalışanlar için eğitim programlarını beraber tasarlıyoruz. Kurum kültürüyle uyumlu yaklaşım ve araçların kullanımıyla hedef yetkinliklerin davranışa, yenilenen süreçlerin iş yapış alışkanlığına dönüşmesini sağlıyoruz. KOBİ'ler için; ​​​​​ "İşletme Geliştirme Koçluğu modülleri ve "Yönetim Danışmanlığı Projeleri" çerçevesinde  işletme sahipleriyle ve yönetim kuruluyla birebir çalışıyor, stratejik yol haritalarını, şirket faaliyet yetkinliklerini, şirket kültürünü ve ekiplerin gelişimini sağlıyoruz ve sürdürülebilirliğini takip ediyoruz. 

  • Kurumlar için Lider ve Yönetici Gelişim Programları 

  • Kurumlar için Yönetim Kültürü ve Dönüşüm Programları

  • Şirket Profesyonelleri için Yetkinlik ve Çalışma Kültürü Programları

  • Kobi ve Küçük İşletmeler için Yönetim Sistemi ve İşletme Koçluğu  Programları

PROJE UYGULAMA YAKLAŞIMIMIZ

TANI 

"YÜZLEŞME"

Mevcut Durum

Kapsam - Çerçeve

İhtiyaç - Beklenti

Zorluklar - Kısıtlar

Başarı Kriterleri

Kültür - Paydaşlar

Proje - Program

Araçlar - Yöntemler

UYGULAMA

"ETKİLEŞİM"

Operasyon 

Yöndeşlik - Uyum

Samimiyet - Gerçeklik

Esneklik

Öğrenme Merakı

Sonuca Odaklanma

Süreç - Deneyim

TAKİP

"DEĞİŞİM"

Gözlem - Geribildirim

Ölçüm - Raporlama

Aksiyon Planı

Çözüm - Öneri

Değişim - Dönüşüm

Sürdürülebilirlik

Kültür Adaptasyonu

bottom of page