top of page

BİREY GELİŞİMİ PROGRAMLARI

YETİŞKİN GELİŞİMİNDE ODAKLARIMIZ

Öğrenmede deneyimin ve etkileşimin değer ve fark yarattığına inanıyoruz. Katılımcıların eğitimlerde kavramsal altyapıyı kazanmasını, uygulama çeşitliliği ile öğrenme deneyimini yaşamalarını ve geri bildirim ile etkileşimden öğrenmelerini ve kendilerini değerlendirmelerini sağlıyoruz.

 

Aşağıdaki örnek modüllerin yer aldığın gelişim modelimiz ile Gelişim Programları tasarımında uygulama yöntemlerine ve çeşitliliğine, müşteri beklentilerini ve yetkinlik ihtiyaçlarını anlayarak hep beraber karar veriyoruz.  İş sonuçlarıyla ilişkili ve becerilerde karşılığını bulan program tasarımına ve uygulamasına odaklanıyoruz.

Online Ders İzlemek

KİŞİSEL YÖNETİM 

 • Öz Farkındalık 

 • Etkili İletişim 

 • Güvenli İlişkiler 

 • Geri Bildirim Kültürü

 • İş ve Yaşam Dengesi

 • Sunum ve Hikayecilik

 • Karar Alma ve Çatışma 

 İNSAN YÖNETİMİ

 • Yönetim Becerileri

 • Kendine Liderlik

 • Takıma Liderlik

 • Örgüte Liderlik

 • Dönüşüme Liderlik

HİZMET YÖNETİMİ 

 • Müşteri ve Satış İlişkileri 

 • Müzakere ve İkna 

 • Satış Ağı Yönetimi

 • Müşteri Deneyimi 

 • Kişisel Marka ve İtibar  

 • Marka Takım ve Kurumlar

 • Paydaş İlişkileri

bottom of page