top of page

İŞ ve İŞLETME GELİŞİMİ 

İŞLETME GELİŞİMİ HİZMETLERİ 

Şirket yönetim yetkinliklerinin ve şirket işlevlerinin sürdürülebilir büyüme, karlılık, verimlilik, müşteri ve çalışan bağlılığı bakışıyla gelişimine yönelik 2 ana odakta özel tasarım programlar yürütüyoruz.

 

 • ŞİRKET YÖNETİM PERFORMANSI

  • Yönetimin Şirket Hedefleri

  • Yönetimin Kişisel Hedefleri

  • Şirket ve Yönetim Önceliklerinin Uyumu

 • ŞİRKET PERFORMANSI

  • Şirket Kurumsal Hedefleri

  • Şirket Fonksiyonlarının Gelişimi

  • Şirketin Çalışan Gelişimi

UZMANLAŞMA

İşe ve İşlevlere Hakimiyet

ÖZELLEŞME

Fark Yaratma Arayışı

SİSTEMLEŞME

Ölçülebilir ve İlkeli Çalışma

USTALAŞMA

Yenilenme ve Sürdürülebilirlik

HİZMET ALANLARIMIZ

 - STRATEJİ PLAN SÜREÇ - ÖLÇÜM - SİSTEM -  ORGANİZASYON - BÜYÜME -

-  İNOVASYON - DÖNÜŞÜM - LİDERLİK - MARKALAŞMA - BAĞLILIK

bottom of page