top of page

İŞLETME KOÇLUĞU PROGRAMI

Siz, işiniz, markanız... 

İŞLETME GELİŞTİRME ve EĞİTİM PROGRAMI

İşletme Koçluğu Programı ile her sektörden işletme sahibini, modern iş yönetimi yaklaşımlarını ve tekniklerini kullanmalarını, iş hedeflerine ulaşabilmelerini, karlı ve sürdürülebilir iş sistemini kurmalarını, sürekli gelişimi esas alan iş yapış modeliyle çalışmalarını sağlıyoruz. Program temel 2 odakta kazanım sağlıyor:

1- İşletme sahiplerinin, stratejilerini “Sürdürülebilir Büyüme” ve “Ölçülebilir Karlılık” bakışıyla planlamalarını ve uygulamaya alabilmelerini sağlamak.

2- İşletme sahiplerinin “İş ve Yaşam Dengesi” bakış açısıyla kendilerinin ve çevrelerinin hayatını zenginleştiren “Marka İş Lideri” olabilmelerini sağlamak.

Program kapsamında, işletme sahipleri ve ilgili şirket çalışanlarıyla beraber aşağıdaki 3 ana çalışma istasyonunda 30'dan fazla modül ile şirket ihtiyaç analizi doğrultusunda sistemli gelişim uygulamalarını hayata geçiriyoruz.

İşletme Koçluğu Programı Modül Grupları

Anchor.jpg
Compass.jpg
Wheel.jpg

Benim Şirketim 

 • Müşteri ve Satış  Modülleri

 • Marka ve Şirket Kimliği Modülleri

 • Finans ve Muhasebe Modülleri

 • Operasyon Mükemmelliği Modülleri

Ben ve Ortaklarım

 • Kişisel Liderlik Modülleri

 • İş Modeli Modülleri

 • Kurumsallaşma Modülleri

 • Sistemleştirme Modülleri

Benim Çalışanlarım

 • Organizasyonel Yapılanma Modülleri

 • Takım Sistemi Modülleri

 • Takım Gelişimi Modülleri

 • Çalışan Bağlılığı Modülleri

bottom of page