top of page

ÇALIŞMA YÖNTEMLERİMİZ

"One Life" - "Tek Yaşam" felsefemiz ışığında, önce "Bütünleyici" oranı arayarak gelişim kurgusunu tasarlamaya ve uygulamaya odaklanıyoruz. Bu amaçla, tüm davranış bilimleri ve idari bilimler literatürünü harmanlayarak temel oluşturuyor ve iş veya özel hayatta karşılığı olan somut modelleri davranışa dönüştürmeye gayret ediyoruz. Teknolojinin getirdiği tüm güncel iletişim araçlarını ve platformları gelişim sürecinin etkinliğini ve verimliliğini artırmakta kullanıyoruz. Böylece, bireylerin ve organizasyonların öğrenme ve gelişim sürecinde sistemi, kültürü, değerleri, davranışları ve duyguları derinleşerek çalışabiliyoruz.

Yönetim Sistemi ve Yönetim Kültürü 

'One Life' - 'Tek Yaşam'

 ÇOK YÖNLÜ İÇERİK

Davranış bilimleri ve yönetim bilimlerindeki güncel yaklaşım, teori ve modeller eş zamanlı ve harmanlamış bir bakışla işlenmektedir.

 • Eğitim Bilimleri

 • Yönetim ve Siyaset Bilimleri 

 • Psikoloji ve Sosyoloji

 • Felsefe ve Tarih

 • Antropoloji ve Kültür Çalışmaları

 • Ekonomi ve Finans

ÇOK KATMANLI ARAÇ

Gelişim süreci ve programı özelinde, 

ihtiyaç duyulan teknoloji, teknik, yöntem ve araçlar karma bir kurgu içerisinde kullanılmaktadır.  

 

 • Birebir ve Grup Etkileşimi

 • Yüz yüze ve Uzaktan İletişim

 • Gerçek ve Esnek Zamanlı Uygulama 

 • Dijital ve Basılı İçerik Paylaşımı  

 • Yüz yüze ve Uzaktan Oyun

 • Dijital Platform Entegrasyonu

ÇOK BOYUTLU ÖĞRENME

Davranışa dönük öğrenme sürecinin tüm aşamaları dikkate alınarak program tasarımı ve akışı hazırlanmakta ve uygulanmaktadır.  

 • Mevcut Deneyim ve Sezgi

 • Yansıtma ve Gözlem

 • Soyutlama ve Kavramsallaştırma

 • Yeni Davranış ve Bağdaştırma

 • Derinleşme ve İleri Yorumlama 

bottom of page