top of page

Gelişen Organizasyonlar: TeamClub®

Organizasyonların Davranış Özellikleri


Organizasyonel yapılanma kurma becerisi, insanlığın dünya gezegenine ve kendi kurduğu düzene hükmetmesini sağlayan en belirleyici faktör. Bireyin, fiziksel veya düşünsel gücü ile tek başına yapamayacağı, hatta aklına getiremeyeceği dev sonuçlara ulaşmamızı sağlıyor.


Organizasyonu oluşturan bireyler arasındaki bilgi ve yöntem transferi ile eş zamanlı duygu paylaşımını sağlayan “İletişim”, bir grup maymundan daha kompleks sistemler geliştirmemizi mümkün kılıyor.


İş dünyasında ise bu geliştirilmiş sistemler yani organizasyonel yapılanmalar insanlar için bile, kimi zaman anlayabilme, adapte olabilme ve yürütebilme yönleriyle zorlayıcı olabiliyor. Özellikle “sürdürülebilirlik”, “standart” ve “performans” kavramlarıyla bezenmiş pazar rekabeti ve dinamikleri konuyu daha da zahmetli hale sokabiliyor.


Yukarıdaki üç kavramla baş edebilmek için icat ettiğimiz, “strateji”, “kalite” ile “verimlilik” ve “etkinlik” araçları iş hayatını ve süreci bir yere kadar kolaylaştırırken bir yandan yan etkileri ile davranış olumsuzluklarını veya bir başka deyişle organizasyonel “Form” problemlerini gündeme getiriyor.


Form Tutan Organizasyonlar: Takımlar


Özetle, birey olarak formumuzu olumsuz etkileyebilen fiziksel anlamda; kilo, hareketsizlik

gibi veya düşünsel anlamda; hedefsizlik, bıkkınlık gibi birçok faktör organizasyonel yapılarda da geçerli. Nihayetinde, organizasyonu oluşturan bireylerin yarattığı bileşke davranışlar, bütün bir takımın hedefi, verimi, heyecanı, çalışma odağı ve görünümü üzerinde belirleyici oluyor.


Bu anlamda, takımların varoluş amacına hizmet etmelerini sağlayan yetkinlikler, hem yöntem ve bilgi hem de davranış ve duygu boyutunda sürekli izlenmesi ve ayar verilmesi gereken önemli referans noktası olarak karşımızda duruyor. Yeni kurulan bir çalışma grubunun performans göstermesine yönelik gayretlerin, süregiden profesyonel süreç içerisinde başarılı olsun olmasın tüm çalışma grupları için de elden geçirilmesi, formsuzluk noktalarının tespit edilmesi ve düzenlenmesi bir zorunluluk olarak görünüyor.


Bu yönüyle iş dünyasında koşturan tüm takımların ve çalışma gruplarının bir futbol takımının performans sürekliliğine gösterilen hassasiyetle formatlanması ve geliştirilmesi; kısa vadede takımın, orta vadede kurumdaşlığın ve uzun vadede markanın bayındırlığı için belirleyici oluyor.


TeamClub® Bakış Açısı : Performans Takımları


Günümüz iş hayatında çalışma grupları ve takımlar, iş sürecinin her aşamasında farklı tuzaklara düşebiliyor. Gereksiz, hatalı, aşırı veya eskimiş işler yapılabiliyor, sonuçta verimsizlik ortaya çıkıyor ve hatta düşük performans görmezden gelinebiliyor.


TeamClub® bu noktada profesyonel hantallıkları tespit ve tedavi etmekte ve şirketlerin takımlarını (departmanlar, yönetici takımı, proje takımı vb.) forma sokmakta destek olabilecek workshop programlarını sunuyor. Yanda gördüğünüz F.I.T. Gelişim Modeli ile 3 aşamalı bir bakışla firmanın ihtiyaçlarına göre ince ayar yaparak takımların performansını ve etkisini artırmayı amaçlıyor.


Bol etkileşimli bu takım workshopları aktif katılımcı sinerjisi ile sürdürülüyor ve eş zamanlı 2 moderatörün yönetiminde hem eğlenceli hem dinamik bir atmosferde tamamlanıyor. Böylece programın tipine göre aşağıda temel faydaların sağlanması mümkün olabiliyor. Tabii bu kazanımlara ulaşılması için TeamClub® kapsamında yer alan firmanın ihtiyaçlarına uyumlu programı tercih ederek yola çıkmak gerekiyor.

  • Bireysel olarak takım üyeleri kişisel hedeflerini netleştirir, odaklanması gereken gelişim noktalarını belirler.

  • Takım hedefleri, vizyonu, değerleri netleştirilir, süreçler ve iş yapış şekilleri gözden geçirilir, çalışma odak noktaları ve gelişim alanları belirlenir.

  • Takım bünyesinde markalaşmış hizmet anlayışı yapılandırılır, iç ve dış müşterilere yönelik olarak markalaşmış performans anlayışı uygulanabilir.

  • Dilerseniz markalaşmış takım deneyimi yapılandırma çalışmalarında iş ortağınız yanınızda olur.

Comments


bottom of page