©2019 by EHS Danışmanlık Ltd.Şti.

ÇALIŞMA ALANLARIMIZ

EHS Danışmanlık Ltd. Şti. olarak Türkiye'nin her ölçekten işletmelerini; istikrarlı büyüme, karlılık, markalaşma ve toplumsal anlam yaratma ilkesiyle çalışan başarılı kurumlara dönüşme sürecinde desteklemek için varız. Bu amaç doğrultusunda şirket yönetim yetkinliklerini, liderlik kültürünü, işletme fonksiyonlarını ve insan kaynağı becerilerini geliştirmek gayretiyle düşünüyor, proje geliştiriyor, uygulama desteğini planlıyoruz.

FAALİYET ODAKLARIMIZ:

  • Kurumsal Organizasyonlar için; ”Performans Gelişimi“, “İş Yönetimi“, “Liderlik”, "Kültürel Dönüşüm" ve “Markalaşmış Hizmet" alanlarında yönetici kademesinin ve tüm çalışanların gelişimine yönelik programları beraber tasarlıyoruz. Kurum kültürüyle uyumlu yaklaşım ve araçların kullanımıyla hedef yetkinliklerin davranışa ve yenilenen süreçlerin iş yapış biçimine dönüşmesini sağlıyoruz.

  • KOBİ'ler için; "İşletme Geliştirme Programı" modülleri veya "Yönetim Danışmanlığı Projeleri" çerçevesinde  işletme sahipleriyle ve yönetim kuruluyla birebir çalışıyor, stratejik yol haritalarını, şirket faaliyet yetkinliklerini, şirket kültürünü ve ekiplerinin odak alanlardaki beceri gelişimini sağlıyoruz ve sürdürülebilirliğini takip ediyoruz. 

PROJE YAKLAŞIMIMIZ

TANI 

"YÜZLEŞME"

Mevcut Durum

Kapsam - Çerçeve

İhtiyaç - Beklenti

Zorluklar - Kısıtlar

Başarı Kriterleri

Kültür - Paydaşlar

Proje - Program

Araçlar - Yöntemler

UYGULAMA

"ETKİLEŞİM"

Operasyon 

Yöndeşlik - Uyum

Samimiyet - Gerçeklik

Esneklik

Öğrenme Merakı

Sonuca Odaklanma

Süreç - Deneyim

TAKİP

"DEĞİŞİM"

Gözlem - Geribildirim

Ölçüm - Raporlama

Aksiyon Planı

Çözüm - Öneri

Değişim - Dönüşüm

Sürdürülebilirlik

Kültür Adaptasyonu