Communites-of-practice-networking.jpg

 BİREY  -  TAKIM  -  KURUM 

KÜLTÜR 

İnsanın 'olumlu' yaşamına ve insanın kurduğu yapıların, geliştirdiği sistemlerin 'üretken' amacına katkıda bulunmayı amaçlıyoruz.

Beyin fırtınası Oturumu

Birey Gelişimi

Amacı, kapsamı iyi belirlenmiş, kurum kültürüyle uyumlu profesyonel gelişim ve liderlik gelişim programları sunuyoruz.

Açık Çalışma Alanı

Örgüt Gelişimi

Organizasyon  kültürünün   iş stratejileriyle uyumlu bir dönüşümün tetikleyicisi olmasına yönelik projenizi tasarlıyoruz.

Takım toplantısı

İş Gelişimi

İşletmeleri karlı, verimli ve sürdürülebilir büyümeye inovasyon  bakışıyla taşıyan,sürekli destek hizmeti sağlıyoruz.

©2019 by EHS Danışmanlık Ltd.Şti.